Projektrisikostyring

Risikostyring er ikke en ny styringsdisciplin, men i mange projektorganisationer bliver mulighederne med risikostyring ofte ikke udnyttet til fulde.

Den klassiske risikostyring tager udgangspunkt i investeringsteorien og modeller for, hvordan man beregner risikoen ved en investering. I projektarbejdet anvendes den ofte ved foranalyser af projekter, men ikke altid systematisk som en del af styringen af det samlede projekt eller program.

Risikostyring sætter projekter i stand til at styre mere fokuseret mod de forretningsmæssige mål for projektet.

I projekter skal vi både kunne håndtere usikkerhed og risiko. Usikkerhed og risiko er to forskellige ting. Vores tidsplaner kan skride og vores leverancer kan blive fordyret, men dette bunder ofte i usikkerheder i de estimater og planer, som er udarbejdet. Risici er uventede hændelser, som kan true, at vi opnår vores projektmål.

En risiko en en usikker hændelse, som endnu ikke er indtruffet, men som, hvis den indtræffer, kan true opnåelse af mål og succeskriterier.

Risikostyring er en systematisk proces, som skal sætte os i stand til løbende at identificere, vurdere, planlægge og implementere mitigeringsstrategier – og kommunikere risikobilleder til vores interessenter.

Mitigering handler om at have nogle klare strategier for, hvordan risici kan undgås eller reduceres. Strategierne skal forankres ledelsesmæssigt og der skal følges op på fremdriften i mitigeringsplaner.

Risikostyring skal faciliteres af projekt- og programledelse, men ansvaret for risiciene er i sidste ende styregruppens og virksomhedsledelsen. Tydelige risikoroller er således en forudsætning for risikostyring.

Ledelser kan kun forholde sig ordentligt til risiko, hvis vi forstår at formidle risikobilleder. En risikolog er ikke et formidlingsredskab og der er derfor behov for, at vi kan visualisere risici og bevægelserne i risici for vores styregrupper og ledelser.

Hvis du vil høre nærmere om, hvad er risikostyring er og hvad den kan bibringe dit projekt, så kontakt mig venligst på 23364753 elller anders@projetrisikostyring.com.