Samarbejdsmuligheder

Risiko manager – jeg kan fungere som interim risiko manager i dit projekt, program- eller porteføljekontor

Risikoanalyse – jeg hjælper med at etablere en solid risikoanalyse for dit projekt eller program, som kan danne grundlag for risikostyringen og den løbende dialog med styregruppe og virksomhedsledelse.

Risikoworkshops – jeg faciliterer risikoworkshops for projektgrupper og lignende mhp. risikoafdækning, -vurdering og udarbejdelse af mitigeringsplaner.

Risikovurderinger – jeg foretager risikovurderinger af it- og digitaliseringsprojekter og kommer med anbefalinger til risikominimering. Jeg har stor erfaring med at bistå statslige it-projekter, som skal risikovurderes i Statens IT-råd.

Risikoøkonomi og businesscase – jeg hjælper med at beregne, hvad dine projekt- eller programrisici kan komme til at koste din organisation, hvis de indtræffer og hvor meget du bør sætte af i en risikopulje, også som en del af at udarbejde en businesscase for dit projekt. For statslige myndigheder har jeg et indgående kendskab til statens businesscase-model.

Leverandørstyring – jeg hjælper dig med at stille de rigtige krav til eksterne leverandørers risikostyring og jeg hjælper dig med at følge op på leverandørens risikostyring.

Risikostyringsprocesser – jeg hjælper med at udarbejde risikostyringsstrategier på virksomhedsniveau og implementere risikostyringsprocesser og risikorapportering i projektorganisationer.

Risikoværktøjer – jeg hjælper med at implementere og anvende risikostyringsværktøjer. Jeg har bl.a. erfaring med RamRisk, Mitigator, MS Project Online og Risikoværktøjet i Statens IT-projektmodel.

Undervisning i risikostyring – jeg underviser projektorganisationer, projektledere, styregrupper mfl., i risikostyring

Kontakt mig for at høre nærmere om mine ydelser

E-mail: anders@projektrisikostyring.com Telefon: +45 23 36 47 53